ವೆಬ್ ಸೈಟ್ www.vachanakranti.com ಅನಾವರಣ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ www.vachanakranti.com ಅನಾವರಣ

ಭಾಲ್ಕಿಯ ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಡಾ. ಪೂಜ್ಯ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರ ಸಮುಖದಲ್ಲಿ ವಚನ ಕ್ರಾಂತಿ ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ೨೫ ನೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಚನ ಕ್ರಾಂತಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ www.vachanakranti.com ಅನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.

Share this post